ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • january_2556.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • february_2556.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • march_2556.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
   

รายการหลัก  

   

บันทึกการฝึกครั้งสุดท้าย ตอนที่ ๑

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

บทความเรื่อง "บันทึกการฝึกครั้งสุดท้าย" (ตอนที่ ๑)

โดย.....พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก

ปีสุดท้ายของการรับราชการ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยได้รับมอบให้ปฏิบัติหน้าที่ “หัวหน้าส่วนควบคุมการฝึกและประเมินผล” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผน กำหนดแนวทางและควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ทางราชการกำหนด พร้อมกับประเมินผล รายงานข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกให้กองอำนวยการฝึกทราบ ในการนี้สำหรับการจัดทำสถานการณ์และลำดับเหตุการณ์หลักที่ใช้ในการฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นงานสำคัญในหน้าที่นั้นได้กำหนดจุดมุ่งไว้คือ นอกจากต้องสนองตอบความมุ่งหมายที่หน่วยเหนือกำหนดแล้ว การจัดทำสถานการณ์และลำดับเหตุการณ์หลักนี้ มีความต้องการให้หน่วย/ผู้รับการฝึกได้เผชิญกับภัยคุกคามที่มีขีดความสามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะต้องได้รับการฝึกตามหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในยามสงครามพร้อมกันนั้น จะต้องมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการปฏิบัติกาและการตอบโต้การปฏิบัติการของข้าศึกที่จะส่งผลกระทบต่อการแพ้ชนะของสงครามและความอยู่รอดของประเทศชาติ ..........สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๕ เล่มที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1616971
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

981858
วันนี้วันนี้88
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้509
เดือนนี้เดือนนี้14897
All_DaysAll_Days981858
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869