ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • June_2557.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
   

รายการหลัก  

   

นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่กองทัพไม่ควรมองข้าม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

 

นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่กองทัพไม่ควรมองข้าม

 

โดย......สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

การรบ การทำสงคราม และการดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นหน้าที่หลักของทหาร ดังนั้นทหารจะต้องมีความพร้อมด้านกำลังรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งต้องเรียนรู้ ติดตามเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภารกิจทางทหาร อันจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

“นาโนเทคโนโลยี” (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ การศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัสดุที่มีขนาดระดับนาโนเมตร หรือ “นาโนศาสตร์” (Nano Science) เป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Area) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหลายแขนง เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง การค้นคว้าวิจัยต่อยอดด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงจึงพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว .....

 

 


สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๖ เล่มที่ ๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๖

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1616990
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

981886
วันนี้วันนี้116
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้509
เดือนนี้เดือนนี้14925
All_DaysAll_Days981886
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869