ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • april_2557.jpg
 • july_2556.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • august_2556.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
   

รายการหลัก  

   

อาคารราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

อาคารราชนาวิกสภา

    อาคารราชนาวิกสภา เป็นอาคารแบบตะวันตก 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน มีไม้ประกอบ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านหน้า (ด้านยาว) ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงกับหมู่พระมหาปราสาทของพระบรมมหาราชวัง ฟากตรงข้ามของแม่น้ำ ตัวอาคารชั้นล่าง ในปัจจุบันเป็น ที่ทำการของราชนาวิกสภา ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และห้องสมุดกลางกองทัพเรือ ส่วนชั้นบน ประกอบด้วย ห้องสมุด พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร และห้องประชุมราชนาวิกสภา ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม สัมมนา และงานจัดเลี้ยง ระเบียงขนาดใหญ่ทางด้านหน้าอาคารที่ชั้นบนนี้ ได้เคยใช้เป็นสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อประทับทอดพระเนตรริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมาแล้ว
         อาคารนี้แต่เดิมไม่มีระเบียงด้านหน้าเช่นในปัจจุบันนี้ แต่ได้มาถูกต่อเติมในราว ก่อน พ.ศ.2474เพื่อร่วมฉลองกรุงเทพ ฯ 150 ปี โดย นาวาตรี หลวงวัฒนประดิษฐ์ (รวย วัฒนประดิษฐ์) เป็นผู้ออกแบบในความควบคุมของหลวงบรรเจิดเรขกรรม (ชม ภิรมย์) ซึ่งได้มีการทำบันไดทางขึ้นหลักที่กึ่งกลางของอาคารใหม่เพื่อความสง่างาม แทนที่บันไดชุดเดิมในคราวนี้ด้วย บันไดนี้เขียนแบบโดย ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ ปูชนียบุคคลแห่งวงการสถาปัตยกรรมไทย ขณะดำรงตำแหน่งเป็นเด็กฝึกงานเขียนแบบในแผนกนวกรรม กรมยุทธโยธาทหารเรือ โดยลักษณะสถาปัตยกรรมที่ต่อเติมคงมีอิทธิพลรูปแบบเรอเนสซองส์ แต่ได้มีการผสมผสาน และประยุกต์ให้ เรียบง่ายขึ้น ทั้งชั้นล่าง และชั้นบน มีระเบียงยาว ตลอดความยาวของตัวอาคาร

              ด้านหน้าตัวอาคารชั้นล่างทำเป็นอาเขต (ARCADE) ก่ออิฐถือปูน มีเสาเป็นระยะ พื้นระเบียงชั้นล่างทั่วไป ตกแต่งด้วยกระเบื้องซีเมนต์ลายดอกไม้ประยุกต์ เหนือประตูแต่ละประตูมีการเจาะช่องลมเป็นซี่ ๆ แลดูงดงาม ตามแนวตั้ง ผนังห้องด้านนอกมีเสาติดผนังคอนกรีต เพื่อช่วยในการรับน้ำหนัก พื้นระเบียงชั้นบนเป็นช่วง ๆ ต่อมาภายหลังได้มีการทำพนักระเบียง ก่ออิฐถือปูนทึบทุกช่วงเสาด้านหน้าอาคาร และมีการยกระดับพื้นห้องชั้นล่าง ขึ้นสูงจาก ระเบียง ๑ ขั้นบันได เพื่อกันน้ำท่วมล้นเข้าอาคาร กึ่งกลางของตัวอาคารชั้นล่าง มีบันไดตรงขึ้นไป ก่อนที่จะแยกออกเป็นสองทางเพื่อขึ้นสู่ระเบียงชั้นบน โดยทางซ้ายมือแยกขึ้นไปยังห้องสมุด พลเรือเอกสินธุ์ ฯ และห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร ทางขวามือแยกขึ้นไปยังห้องประชุมราชนาวิกสภา ที่ผนังชานพักบันไดมีการทำช่องกระจก ประดับตราสัญลักษณ์ราชนาวิกสภา เหนือประตูและหน้าต่างของห้องต่าง ๆ ของชั้นบนมีการฉลุเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาแบบประดิษฐ์ เหนือขึ้นไป ทำเป็นเกล็ดไม้ระบายอากาศ นอกจากนี้ ที่ห้องชั้นล่างห้องสุดท้าย ด้านทิศใต้ ยังมีบันไดขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนได้อีกทางหนึ่ง บันไดนี้มีกล่องไม้ ฝาเลื่อนและ บานประตูขนาดเล็ก สามารถปิดเปิดควบคุมไม่ให้คน ขึ้นลงจากชั้นบนได้
              ที่ปลายอาคารทั้ง 2 ด้าน เหนือระเบียงชั้นบนมีการทำ หอคอยประดับ โดยหอคอยด้านทิศเหนือมี บันไดเวียนสามารถขึ้นลงได้ หอคอยทั้ง 2 ด้านนี้มี การเจาะช่องแสงพิเศษรูปวงกลมปั้นปูนรูปห่วงยางชูชีพเป็นกรอบ ที่กึ่งกลาง ด้านหน้าอาคารระดับเดียวกับแนวดาดฟ้า ทำเป็นแผงกระจังคอนกรีต ประดับปูนปั้นเป็นตัวอักษรสีทองข้อความบอกนามอาคาร ราชนาวิกสภา ถัดจากดาดฟ้า ที่คลุมระเบียงชั้นบนเป็นหลังคาของตัวอาคารทรงปั้นหยา (HIP ROOF) มุงด้วยกระเบื้องสีแดง โครงสร้าง ภายในเป็นโครงถัก (TRUSS) ไม้เนื้อแข็ง 
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1661657
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

1014451
วันนี้วันนี้160
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้457
เดือนนี้เดือนนี้15223
All_DaysAll_Days1014451
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869