ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
   

รายการหลัก  

   

ประวัติความเป็นมา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

ประวัติ “ราชนาวิกสภา”

ราชนาวิกสภาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๙ โดยคำสั่งกระทรวงทหารเรือ โดยมีจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในคำสั่ง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๘ โดยในสมัยแรกก่อตั้งทรงรับเป็นผู้อำนวยการพิเศษและเป็นสภาปถัมภก และ พลเรือเอก พระเจ้าบรม -วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงรับเป็นผู้อำนวยการ

ความมุ่งหมายในการจัดตั้ง

เพื่อใช้เป็นสถาบันส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่วิชาการแก่นายทหาร และเพื่อให้นายทหารได้พบปะปราศรัย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ทั้งนี้โดยให้ราชนาวิกสภาอยู่ในความปกครองของกรมเสนาธิการทหารเรือ โดยตั้งตำแหน่ง บรรณารักษ์ ๑ นาย ปฏิคม ๑ นาย และผู้ช่วยพลทหารรับใช้ตามอัตรา และเสนาธิการทหารเรือมีอำนาจที่จะสั่งนายทหารเป็นกรรมการอำนวยการราชนาวิกสภา หรือเป็นกรรมการพิเศษเฉพาะการใดการหนึ่งของราชนาวิกสภา โดยจำนวนกรรมการ คณะหนึ่งไม่เกิน ๕ คน และราชนาวิกสภานี้ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (หลักฐานสอบจากกองพระธรรมนูญ)

สถานที่ตั้งของราชนาวิกสภาอยู่ทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เดิมเป็นบ้านของ พระอินทรเทพ (ทัพ) ภายหลังตกเป็นของพระคลังข้างที่ กองทัพเรือได้เริ่มเช่ามาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๓ โดยเช่าจาก สำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พื้นที่ ๒๔๑.๙๓ ตารางวา เสียค่าเช่าปีละ ๓๐๐.- บาท 

ปัจจุบัน อาคารราชนาวิกสภา เป็นที่ตั้งของสำนักงานราชนาวิกสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้กับราชนาวิกสภา โดยมีหน้าที่อยู่ ๒ ประการ คือ การปาฐกถา และกิจการนาวิกศาสตร์ สำหรับการบริหารงานของราชนาวิกสภานั้น กองทัพเรือได้แต่งตั้ง คณะกรรมการราชนาวิกสภา โดยคณะกรรมการนี้ประกอบด้วยนายกกรรมการ ๑ ท่าน รองกรรมการ ๑ ท่าน และกรรมการอีก ๑๓ ท่าน
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1661639
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

1014433
วันนี้วันนี้142
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้457
เดือนนี้เดือนนี้15205
All_DaysAll_Days1014433
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869