ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • september_2556.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • april_2557.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
   

ค้นหา


   

คณะกรรมการราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

 

รายนามคณะกรรมการราชนาวิกสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

 

     
     
 
พลเรือโท บัณฑิตย์  จันทโรจน์วงศ์
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/นายกกรรมการ
 
   
     
 
พลเรือตรี โสภณ  จงเรืองศรี
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/รองนายกกรรมการ
 
     
พลเรือตรี ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กรรมการ
     
พลเรือตรี วิพันธุ์  ชมะโชติ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี วิชัย  มนัสศิริวิทยา
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี วรพล  ทองปรีชา
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี เบญญา  นาวานุเคราะห์
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี สุทธินันท์  สมานรักษ์
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กรรมการ
     
พลเรือตรี ปนต  สุขนิจรัญ
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ กรรรมการ
     
พลเรือตรี สมชาติ  สะตะ
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี สิทธิชัย  ต่างใจ
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี กำจร  เกียรติเจริญ
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑
กองเรือยุทธการ
กรรมการ
     
พลเรือตรี สมเจตน์  คงรอด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
กรรมการ
     
นาวาเอก สมนึก  กรอบทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการและเลขานุการ
     
เรือเอก สุพจน์ บัวดิศ
นายทหารฝ่ายการเงิน สำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เหรัญญิก

 

 

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1368810
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

803550
วันนี้วันนี้88
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้151
เดือนนี้เดือนนี้4454
All_DaysAll_Days803550
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869