ปกนาวิกศาสตร์  

 • april_2557.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • october_2556.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • march_2556.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
   

รายการหลัก  

   

คณะกรรมการราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

รายนามคณะกรรมการราชนาวิกสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พลเรือโท เคารพ  แหลมคม
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/นายกกรรมการ
พลเรือตรี จิรพล  ว่องวิทย์
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/รองนายกกรรมการ
     
พลเรือตรี ชยุต  นาเวศภูติกร รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ
กรรมการ
พลเรือตรี ดนัย  สุวรรณหงษ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กรรมการ
พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ กรรมการ
พลเรือตรี สุรเนตร ไทยานนท์
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรรมการ
พลเรือตรี อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิคส์ทหารเรือ กรรมการ
พลเรือตรี คมสัน กลิ่นสุคนธ์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กรรรมการ
พลเรือตรี อนุพงษ์  ทะประสพ
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรรมการ
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
กรรมการ
พลเรือตรี วรารัตน์ สิงห์ขวา
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรรมการ
พลเรือตรี นพดล ฐิตวัฒนะสกุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรรมการ 
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรรมการ
พลเรือตรี อรรณพ แจ่มศรีใส
ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ กรรมการ
นาวาเอก จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการและเลขานุการ
เรือเอก ปาริชาติ เชื้อจิตรนุกูล
นายทหารฝ่ายการเงิน สำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เหรัญญิก

 

 

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1661616
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

1014415
วันนี้วันนี้124
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้457
เดือนนี้เดือนนี้15187
All_DaysAll_Days1014415
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869