คณะกรรมการราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 29 เมษายน 2554 08:27
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 05 พฤษภาคม 2563 16:09
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 29 เมษายน 2554 08:27
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 10032

 

รายนามคณะกรรมการราชนาวิกสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

 

 
พลเรือโท เคารพ  แหลมคม
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/นายกกรรมการ
 
   
     
 
พลเรือตรี พีระ  อดุลยาศักดิ์
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/รองนายกกรรมการ
 
     
พลเรือตรี วรพล  ทองปรีชา
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี สุพพัต  ยุทธวงศ์
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ
กรรมการ
     
พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรรมการ
     
พลเรือตรี กตัญญู  ศรีตังนันท์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กรรรมการ
     
พลเรือตรี ธีระยุทธ  นอบน้อมม
รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี ทวี  ทองประยูร
รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิคส์ทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี เอกสิทธิ์  รอดอยู่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี กิตติศักดิ์  บุณย์เพิ่ม
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี สนทยา  แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี ไชยา  ภาตะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ กรรมการ
     
นาวาเอก นฐพัฒน์  ซื่อมงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการและเลขานุการ
     
เรือเอก สุกิจ  พลัง
นายทหารฝ่ายการเงิน สำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เหรัญญิก