คณะกรรมการราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 29 เมษายน 2554 08:27
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563 15:44
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 29 เมษายน 2554 08:27
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 11139

 

รายนามคณะกรรมการราชนาวิกสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

 

 
พลเรือโท เคารพ  แหลมคม
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/นายกกรรมการ
 
   
     
 
พลเรือตรี จิรพล  ว่องวิทย์
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/รองนายกกรรมการ
 
     
พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี บัญชา  บัวรอด เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี คณาชาติ  พลายเพ็ชร์
รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี อุทัย  โสฬศ รอง จก.อร. กรรมการ
     
พลเรือตรี วราณัติ  วรรธนผล เจ้ากรมอิเล็กทรอนิคส์ทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี สรไกร  สิริกรรณะ
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรรมการ
     
พลเรือตรี มนต์เดช  พัวไพบูลย์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กรรรมการ
     
พลเรือตรี วิสาร  บุญภิรมย์
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
กรรมการ
     
พลเรือตรี สุนทร  คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี ดนัย  สุวรรณหงษ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กรรมการ
     
พลเรือตรี อนุพงษ์  ทะประสพ
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรรมการ
     
พลเรือตรี ประสาน  ประสงค์สำเร็จ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ กรรมการ
     
นาวาเอก สุพจน์  สารภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการและเลขานุการ
     
เรือเอก สุกิจ  พลัง
นายทหารฝ่ายการเงิน สำนักงานราชนาวิกสภา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เหรัญญิก