ปกนาวิกศาสตร์  

 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • June_2557.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
   

การประกวดบทความ ประจำปี 2559

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
                     
 

      ราชนาวิกสภาจัดทำโครงการประกวดบทความ ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล ทร. (ไม่จำกัดชั้นยศ) ตลอดจน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่เคยเขียนบทความลงตีพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ได้เขียนเอกสารบทความ
โดยมีการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
           ๑. ขอบเขตเนื้อหาของบทความ มีกรอบการเขียนบทความดังนี้  
 

            ๑.๑ แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของ ทร.

 
 

            ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ทร. ในอนาคต

 
              ๑.๓ ความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน ทร.  
          ๒. การส่งบทความ ให้ส่งเป็นเอกสาร พร้อมรูปภาพ พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขนาดหน้ากระดาษ เอ๔ โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้า และไม่เกิน ๑๕ หน้า และจัดทำเป็นไฟล์บรรจุบนแผ่นซีดีรอม จำนวนอย่างละ ๑ ชุด โดยระบุชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง สังกัด หรือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งบทความได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ กองบรรณาธิการ นิตยสารนาวิกศาสตร์ สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  
 

        ๓. กำหนดส่งบทความ ตั้งแต่ ๒๙ – ๓๑ ส.ค.๕๙

 
          ๔. การพิจารณาตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด และประกาศผลการประกวดในวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ ทางเว็บไซต์ www.rtni.org/th/ หรือฝ่ายเลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งผลการตัดสินให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบเพื่อดำเนินการรับรางวัลต่อไป  
          ๕. รางวัลการประกวดบทความมีจำนวน ๕ รางวัล ดังนี้  
                 ๕.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
                 ๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
                 ๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
                 ๕.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
                 ๕.๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
        ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเข้าประกวด  สามารสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ หมายเลข ๕๓๐๗๒ หรือ ๕๔๘๖๘ และ ๕๐๙๙๘  
                            โครงการประกวดบทความ                                               ประกาศราชนาวิกสภา
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 71 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
901870
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

457794
วันนี้วันนี้494
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้555
เดือนนี้เดือนนี้10870
All_DaysAll_Days457794
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869