ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • april_2557.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • may_2556.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
   

ค้นหา


   
Welcome, Guest
Username Password: Remember me
 • Page:
 • 1

TOPIC: Editor's Note ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

Editor's Note ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ 6 years, 6 months ago #4739

 • editor
 • ( Admin )
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Quality Today, Better Tomorrow
 • Posts: 129
 • Karma: 1
ระชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ เป็นแนวคิดที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมีความปลอดภัยและมั่นคง โดยแบ่งออกเป็น ๓ เสา ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งแต่ละส่วนก็มีแผนงานการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในส่วนประชาคมอาเซียนกับงานด้านความมั่นคงทางทะเล ประกอบด้วย ๔ เรื่อง ได้แก่ การจัดตั้งเวทีการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือ เพื่อความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน การประยุกต์ใช้แนวทางอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือการรวบรวมประเด็นความมั่นคงทางทะเล และระบุความร่วมมือทางทะเลร่วมกันของสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางทะเล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งเป็นเรื่องที่กองทัพเรือต้องเตรียมการวางแผน ถ่ายทอดเป้าประสงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปเตรียมความพร้อมของยุทโธปกรณ์ เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้กรอบแนวทางการปฏิบัติที่กล่าวมาได้ เพื่อให้ทันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ...
แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนทัศนคติด้านการทหารเสียใหม่ ให้เป็นการคิดแบบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันร่วมกัน (Cooperative Security) แทนที่จะมองกันเป็นภัยคุกคาม จนทำให้ต้องมีการเร่งเสริมสร้างและสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนในอดีต ควรปรับมาเป็นการคิดการใช้กำลังแบบร่วมกัน ในการแก้ปัญหา ซึ่งอันจะนำไปสู่ความเป็นพันธมิตรที่แท้จริงในภูมิภาค... พบกันเดือนหน้าครับ
Attachments:
นาวาเอก สุวัจ ดอนสกุล
ผู้อำนวยกาสำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกาาทหารเรือ
โทร. 02-475-5521
มือถือ 081-922-9721
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.21 seconds
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 69 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1098642
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

600991
วันนี้วันนี้264
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้676
เดือนนี้เดือนนี้11367
All_DaysAll_Days600991
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869