ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 03 เมษายน 2555 13:03
อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 23:59
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 03 เมษายน 2555 13:03
เขียนโดย editor
ฮิต: 6205

tech107

 


 

โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ระบบของ AIS อาจเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบ 4S System (Ship-to-Ship and Ship-to-Shore identification and communication system) นั่นคือเป็นระบบสื่อสาร เพื่อการแจ้งแสดงตัวตนระหว่าง เรือกับเรือ และ เรือกับสถานีฝั่ง เพื่อช่วยให้มีความปลอดภัยในการเดินเรือมากขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมจราจรทางน้ำในระบบ VTS ( Vessel Traffic Control System ) ในการตรวจตราเรือที่เดินทางอยู่ภายในบริเวณรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ระบบ AIS (Automatic Identification System) หรือ UAIS (Universal Automatic Identification System) เป็นระบบหรืออุปกรณ์แสดงตนอัตโนมัติ ที่ใช้สำหรับในกิจการเดินเรือภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศขนาดตั้งแต่ 300 ตันขึ้นไป และเรือเดินทะเลที่ไม่ได้เดินทางระหว่างประเทศขนาดตั้งแต่ 500 ตันขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบ AIS ซึ่งอยู่ภายใต้กำหนดของหน่วยงานทางทะเลระหว่างประเทศ IMO ( International Maritime Organization ) ตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 2002 ด้วยการส่งสัญญาณวิทยุย่าน VHF แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลและตำบลที่ของตัวเองให้กับอุปกรณ์ AIS อื่นๆ ที่ติดอยู่กับเรือหรือสถานีชายฝั่งใกล้เคียง ระบบของ AIS อาจเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบ 4S System (Ship-to-Ship and Ship-to-Shore identification and communication system) นั่นคือเป็นระบบสื่อสาร เพื่อการแจ้งแสดงตัวตนระหว่าง เรือกับเรือ และ เรือกับสถานีฝั่ง เพื่อช่วยให้มีความปลอดภัยในการเดินเรือมากขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมจราจรทางน้ำในระบบ VTS ( Vessel Traffic Control System ) ในการตรวจตราเรือที่เดินทางอยู่ภายในบริเวณรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม


สมาชิกและผู้อ่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ในนิตยสารนาวิกศาสตรื ปีที่ ๙๕ เล่มที่ ๔ เดือน เทษายน ๒๕๕๕