ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • october_2556.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
   

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปี ๒๕๕๔

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

Tibet_Line_Break

โดย นาวาตรี ยุทธเศรษฐ์ วังกานนท์ 

 
9
 DSC_6749_opt  IMG_4087_opt  
          นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔   ได้มอบหมายให้กองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
            กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการจัดขบวนเรือให้สง่างาม และสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการเตรียมการอย่างดียิ่ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดงานขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "คณะกรรมการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวาย ผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔" ใช้ชื่อย่อว่า "คจข." โดยมี พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เป็นประธาน คจข. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ประธาน คจข.ได้จัดเตรียมเรือพระราชพิธี จำนวน ๕๒ ลำ พร้อมกำลังพลฝีพาย จำนวน ๒,๒๐๐ คน ไว้พร้อมแล้ว โดยได้จัดให้มีการอบรมนายเรือและนายท้ายเรือ รวม ๑๖๒ นาย ในส่วนของบทเห่เรือที่จะใช้ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในครั้งนี้ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพเรือ ได้ประพันธ์กาพย์เห่เรือขึ้นมาใหม่ จำนวน ๓ บท ใช้เวลา ในการขับเห่เป็นเวลา ๔๕ นาที ซึ่งสอดคล้องกับห้วงเวลาในการปฏิบัติของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมี นาวาตรี ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ หัวหน้าแผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก
กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นพนักงานเห่

   

กาพย์เห่เรือฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

Tibet_Line_Break

   tongyoy  
ประพันธ์โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
   
บทที่ ๑
สรรเสริญพระบารมี
   
       ถวายภิวาทไตรรัตน์ถ้วน ไตรทวาร
ไตรภพโพ้นจักรพาล ผ่องแผ้ว
ไตรทิพย์เทพทุกสถาน เชิญถั่ง พรเทอญ
ถวายพระเกียรติถกลแก้ว ก่องฟ้านิรันดร์สมัย
 
       (๑) เห่เอย เห่เรือทิพย์ ล่องลอยลิบเลิศล้ำสวรรค์
ร้อยคำล้ำค่าครัน แด่จอมธรรม์ผู้จอมไทย
   
       (๒) พระเอยพระผ่านเผ้า พระอยู่เกล้ามายาวไกล
พระแผ่พระบารมีไป เปี่ยมโลกหล้าฟ้าดินสราญ
   
       (๓) พระชนม์พิพัฒน์ชัย เจ็ดรอบสมัยมงคลกาล
หัวใจไทยชื่นบาน ดั่งทิพย์ธารหล่อเลี้ยงไทย
   
      (๔) ครองราชย์ก็ร่มราษฎร์ ชุ่มชื่นชาติเฉกฉัตรชัย
ร่มธรรมน้ำพระทัย ปัดป้องภัยในธรณี
   
       (๕) สองพระบาทประพาสไทย ประทับไว้ทุกถิ่นที่
สองพระหัตถ์กระหวัดวี ทรงโอบทั่วทุกทวยชน
   
       (๖) สองนัยน์สายพระเนตร ทรงเห็นเหตุทุกแห่งหน
สองพระกรรณสดับกล เพื่อแก้ทุกข์ทวยประชา
   
       (๗) สองบ่าที่ทรงแบก แต่วันแรกครองพารา
เจ็ดรอบพระชันษา ทั้งสองบ่ามิเคยเบา
   
       (๘) เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก หนุนเนื่องหนักเนิ่นนานเนา
ภัยพาลผ่านผ่อนเพลา ก้มเกศเกล้ากราบใกล้ไกล
   
       (๙) ราษฎร์รักฤๅโรยร้าง รักกระจ่างอยู่กลางใจ
ครองธรรมจึงครองไทย จึงครองใจนานจำเนียร
   
      (๑๐) ร้อยทุกข์ที่รุมโถม ไม่อาจโหมให้หันเหียน
ร้อยวันที่ผันเวียน ไม่อาจเปลี่ยนให้รักแปลง
   
      (๑๑) แปดสิบสี่พระชันษา พระอังสาอาจล้าแรง
พระวรกายที่เคยแกร่ง อาจผุกร่อนไปตามกาล
   
      (๑๒) น้ำพระทัยยังเป็นทิพย์ เลิศล้ำลิบรสหอมหวาน
ไหลหลั่งดั่งสายธาร ทั่วทวยไทยได้อาบกิน
   
      (๑๓) บุญใดที่ไทยสร้าง ไม่โรยร้างยังหลั่งริน
ภักดีภูบดินทร์ ไม่สุดสิ้นจากสายทรวง
   
      (๑๔) บุญสัตย์อันศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธิ์อันใหญ่หลวง
บุญแก้วทั้งสามดวง เทพทั้งปวงผู้เปี่ยมบุญ
   
      (๑๕) รวมมั่นเป็นขวัญมิ่ง ประสิทธิ์สิ่งประเสริฐสุนทร์
อำนวยค่าอำนรรฆคุณ อดุลเดชพิเศษดล
   
      (๑๖) ถวายแรงถวายรัก ถวายมรรคถวายผล
ถวายชื่นยืนพระชนม์ ถวายผองพระพรชัย
   
      (๑๗) คุณธรรมที่ทรงธาร เป็นปราการอันเกรียงไกร
กั้นมารและพาลไกล อย่าอาจกล้ำมาใกล้กราย
   
      (๑๘) พระหฤทัยอันเปี่ยมธรรม จงเย็นฉ่ำและเฉิดฉาย
เพ็ญแผ้วอยู่แพรวพราย อย่าทรงพบพวกเผ่าพาล
   
บทที่ ๒
ชมเรือขบวน
   
       หงส์ทองลอยล่องฟ้า มาดิน
นาคราชสาดสายสินธุ์ สนุกล้ำ
สุบรรณแบกวิษณุบิน โบกโบย
เพลงเห่เสน่ห์เสนาะน้ำ สนั่นฟ้าดินไหว
   
       (๑) เรือเอย เรือพระที่นั่ง งามสะพรั่งกลางสายธาร
ลอยลำล้ำแลลาน ปานเคลื่อนคล้อยลอยฟ้ามา
   
       (๒) สุวรรณหงส์ลงลอยล่อง เพียงหงส์ทองล่องลอยนภา
พู่ห้อยร้อยรสนา งามหยาดฟ้ามาแดนชล
   
       (๓) อนันตนาคราช เจ็ดเศียรสาดสายสินธุ์ถกล
เล่นน้ำฉ่ำชื่นชล ยลหงอนปากอย่างนาคเป็น
   
      (๔) อเนกชาติภุชงค์ อวดลำระหงให้โลกเห็น
แนบน้ำฉ่ำชื่นเย็น ปานนาคเป็นเล่นวารี
   
       (๕) นารายณ์ทรงสุบรรณ ผาดผายผันผ่องโสภี
ดั่งครุฑยุดนาคี แบกจักรีโบกบินบน
   
       (๖) กระบี่ศรีสง่า งามท่วงท่าร่าเริงชล
เรือครุฑรุดเร็วยล กลครุฑคล้อยลอยเมฆินทร์
   
       (๗) อสุรวายุภักษ์ ศักดิ์ศรีคู่อสุรปักษิน
โผนผกเพียงนกบิน ผินสู่ฟ้าร่าเริงลม
   
       (๘) เรือแซงแข่งเรือดั้ง พายพร้อมพรั่งน้ำพร่างพรม
เรือชัยไฉไลสม ชมเรือกิ่งพริ้งเพราตา
   
       (๙) ยักษ์ลิงกลิ้งกลอกกาย แลลวดลายล้วนเลขา
รูปสัตว์หยัดกายา ลอยคงคาสง่าครัน
   
      (๑๐) เสนาะศัพท์ขับเพลงเห่ เสียงเสน่ห์น้ำสนั่น
เพลงทิพย์ไป่เทียมทัน กลั่นจากทรวงปวงนาว
   
      (๑๑) ศิลปกรรมล้ำเลิศเหลือ ลวดลายเรือล้วนโสภี
ท่อนไม้ไร้ชีวี มีชีวิตคิดเหมือนเป็น
   
      (๑๒) นาวาสถาปัตย์ ช่างเชี่ยวชัดชาญเชิงเช่น
ยิ่งยลยิ่งเยือกเย็น เห็นสายศิลป์วิญญาณไทย
   
      (๑๓) สมบูรณ์สมบัติชาติ ควรประกาศเกียรติเกริกไกร
ฝีมือลือเลิศใคร ไม่เทียบเทียมเยี่ยมนิยม
   
      (๑๔) ควรสืบควรรักษา ควรคู่ค่าควรเมืองสม
ควรเชิดควรชื่นชม ควรภูมิใจไทยทั้งมวล
   
      (๑๕) แม้นสิ้นจากถิ่นไทย ห่อนเห็นใครมาคู่ควร
แบบบทหมดกระบวน ล้วนเลิศแล้วแพรวพริ้งพราย
   
      (๑๖) ขวัญเอยเป็นขวัญเนตร ศิลป์พิเศษยังสืบสาย
ลูกหลานวานอย่าวาย อย่าดูดายศรีแผ่นดิน
   
      (๑๗) ฝากโลกให้รู้จัก ฝากศรีศักดิ์วิญญาณศิลป์
ฝากนามสยามินทร์ ฝากฝีมือชื่อไทยเอย.
   
บทที่ ๓
ชมเมือง
   
       เจ้าพระยาสง่าเพี้ยง ธารสวรรค์
กรุงเทพเทพนครทัน ถิ่นฟ้า
ใจไทยย่อมหฤหรรษ์ หอมทิพย์ ธรรมแฮ
ตราบเมื่อนี้เมื่อหน้า เมื่อโน้นนิรันดร์เกษม
   
       (๑) เจ้าเอย เจ้าพระยา ถั่งธารามานานไกล
เอิบอาบกำซาบใจ หล่อเลี้ยงไทยเลื่องลือนาม
   
       (๒) เป็นถิ่นแห่งศีลธรรม รุ่งเรืองล้ำร่มอาราม
โลกร้อนไฟลุกลาม แดนสยามยังร่มเย็น
   
       (๓) ดินแดนแห่งกาสาว์ คือสมญาโลกย่อมเห็น
ศีลธรรมที่บำเพ็ญ ช่วยดับเข็ญได้ทุกครา
   
       (๔) พระแก้วอยู่เหนือเกล้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบูชา
ศีลทานสานศรัทธา เปรมปรีดาด้วยความดี
   
       (๕) บัวบุญจึงเบ่งบาน อบดวงมานหอมหวานทวี
รอยยิ้มอิ่มอารี เติมไมตรีเต็มหัวใจ
   
       (๖) ความรู้อาจไม่หลาก แต่ความรักไม่รองใคร
น้ำจริงอาจแล้งไป แต่น้ำใจยังไหลแรง
   
       (๗) แสงเทียนทุกยามเช้า คือแสงธรรมยังทอแสง
เดือนปีอาจเปลี่ยนแปลง แต่รักแรงไม่เปลี่ยนไป
   
       (๘) บ้านเรือนไม่หรูหรา แต่สูงค่าปัญญาไทย
หนทางอาจห่างไกล แต่หัวใจใกล้ชิดกัน
   
       (๙) น้ำใจไม่เคยจืด อยู่ยาวยืดยิ้มยืนยัน
ต่างเพศต่างผิวพรรณ แต่ใจนั้นไม่ต่างใจ
   
      (๑๐) ศูนย์รวมคือพ่อหลวง ร้อยรักปวงดวงใจไทย
ทุกพระองค์คือธงชัย ร้อยดวงใจจอมจักรี
   
      (๑๑) ราชันขวัญสยาม ปิ่นเพชรงามปักธานี
ร่มพระบารมี ศรีไผทฉัตรชัยชน
   
      (๑๒) ไตรรงค์ธงชัยโชค ลอยอวดโลกโบกลมบน
ขวัญฟ้าขวัญตายล ขวัญกมลมงคลชัย
   
      (๑๓) กรุงเทพคือกรุงธรรม งามเลิศล้ำด้วยน้ำใจ
งามนอกไม่หลอกใคร พร้อมงามในจริงใจครัน
   
      (๑๔) สยามจึงงามพร้อม หัวใจหอมไม่หุนหัน
เกลียดใครไม่นานวัน แต่รักนั้นนานไม่วาง
   
      (๑๕) ขัดแย้งแต่ไม่แยก แม้ต่างแตกไม่แตกต่าง
เจียมใจไว้ไม่จาง คุณใครสร้างค้างใจจำ
   
       (๑๖) เมืองไทยคือเมืองทอง ขอพี่น้องครองรักนำ
ถ้าไทยไม่ทิ้งธรรม ไทยสุขล้ำฉ่ำชื่นไทย
   
       (๑๗) เมื่อนี้ตราบเมื่อหน้า คงคู่หล้าฟ้าดินกษัย
เกษมสุขสิ้น ทุกข์ภัย ชมชื่อไทยไป่สิ้นเทอญ.
   
ท่านสามารถติดตามอ่านได้ในนาวิกศาตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
   
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1428669
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

858597
วันนี้วันนี้95
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้340
เดือนนี้เดือนนี้6418
All_DaysAll_Days858597
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869