ปกนาวิกศาสตร์  

 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • january_2556.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
   

e-Book

9602 ปีที่ 96 เล่ม 2 กุมภาพันธ์ 2556

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

 

นาวิกศาสตร์ ปีที่ 96 เล่ม 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ภาพปกเดือนกุมภาพันธ์ 2556

สารบัญ

 คลิกที่ลิงก์ตรงชื่อเรื่องเพื่ออ่านบทความ

- รำลึกถึงครูประพัฒน์ ฯ (พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์)  new_icon
  โดย....กองบรรณาธิการ

- บทความพิเศษ สัมภาษณ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ hot_icon
   โดย....กองบรรณาธิการ

- อาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-อากาศ รุ่นใหม่แบบ SM-6 new_icon
  โดย....นาวาเอก คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ

- จีนกับมหาสมุทรอินเดีย (China And The Indian Ocean) new_icon
  ตอนที่ ๒
  โดย....พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ

- ลัดไปเกาะสีชัง จนกระทั่งกระโจมไฟ new_icon
  โดย....พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

- ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ new_icon
  พอเพียงของกองทัพเรือ
  โดย....ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

- นานาวิกาสารา ๕๖๑ new_icon
  โดย....พลเรือโท พัน รักษ์แก้ว


9511 ปีที่ 95 เล่ม 11 พฤศจิกายน 2555

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด 9511 ปีที่ 95 เล่ม 11 พฤศจิกายน 2555
head_03

   
 นาวิกศาสตร์ ปีที่ 95 เล่มที่ 11 พฤศจิกายน 2555   

   

พระบรมราโชวาท

๑๐๖ปี กองทัพเรือ

พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน์


            
            
            
            
            
            
ปกหน้า

ปกหน้า
เรือหลวงปั˜ตตานี กองเรือตรวจอ่‹าว กองเรือยุทธการ

ปกหน้า

ปกหลัง
ศูนย์เล็งปืนประจำเรือ

                                                                                                                                                           
001

บรรณาธิการแถลง

โดย น.อ.วิฉนุ ถูปาอ่าง

002

ภาพในอดีต

โดย น.ต.สงวน เกลียวรุ่งสวัสดิ์

003

จาก Varyag ถึง Shilang มันเรื่องของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย น.ท.ภาณูพันธ์ รักษ์แก้ว

                                                                                                                                                           
004

เรือหลวงพระร่วง เรือของปวงชนชาวไทย

โดย น.ท.ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว

005

เรือ(รบ)หลวงที่มาไม่ถึงประเทศไทย

โดย ถ.ถุง

006

นานาวิกาสารา ๕๕๒

โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

                                                                                                                                                           
007

RFID กับการประยุกต์ใช้ในกองทัพเรือ

โดย น.อ.นพปฎล ชะนะ และ น.ท.ปิยะ ลิ้มสกุล

008

Soft Power ภัยคุกคามที่พึงระวัง

โดย พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

009

ความเป็นชาวเรือ

โดย พล.ร.ท.ชุมนุม อาจวงษ์

                                                                                                                                                           
010

บทความรางวัลชมเชย รักแม่ – รักษ์เจ้าพระยา

โดย จาตุรนต์ วรรณนวล

011

อาวุธศึกษา

โดย น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์

012

นานาสาระ

โดย พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

                                                                                                                                                          
013

ข่าวนาวีรอบโลก

โดย พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ

014

หนังสือน่าอ่าน

โดย น.อ.หญิง กรแก้ว ตันติเวชกุล

014

ประทีปธรรม เรื่อง วินัยนำไปดี

โดย กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.

                                                                                                                                                          
014

พจนานุกรมศัพท์ชาวเรือ

โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

014

สุขภาพนาวี

โดย น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน

014

สารพันสาระเพลง

โดย สีแสด

                                                                                                                                                         
014 กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี 014

ครัวท้ายเล่ม

โดย กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ

014

นาวีพาเที่ยว

โดย ร.ท.หญิง อุษา ศรีอรุณ

                                                                                                                                                 

 


 


 

                                                                                                                                                           
                           

9509 ปีที่ 95 เล่ม 9 กันยายน 2555

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด 9509 ปีที่ 95 เล่ม 9 กันยายน 2555
head_03

   
 นาวิกศาสตร์ ปีที่ 95 เล่มที่ 9 กันยายน 2555   

   

พระบรมราโชวาท


            
            
            
            
            
            
ปกหน้า

ปกหน้า - ปกหลัง
แถวรับธงของหมู‹่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ
บนเรือหลวงตากสิน ระหว่างเข้าเยี่ยม
เมืองท่า ฮ่องกง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒

ปกหน้า001

บรรณาธิการแถลง

โดย น.อ.สุวัจ ดอนสกุล

002

คุยกับกองบรรณาธิการ

โดย กองบรรณาธิการ

003

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ

                                                                                                                                                           
004

ภาพในอดีต

โดย น.ต.สงวน เกลียวรุ่งสวัสดิ์

005

ความเป็นมืออาชีพ มิติของราชนาวีไทยในเวทีโลก

โดย น.อ.ยศพงศ์ เดชะคุปต์

006

นาวิกาสารา ๕๕๑

โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

                                                                                                                                                           
007

สร้างคน ตอนที่ ๒

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

008

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯของกองทัพเรือ

โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

009

งานกู้ชาติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนอวสาน

โดย พล.ร.อ.วสินธ์ สาริกะภูติ

                                                                                                                                                           
010

ท่องเที่ยวไปกับเรือสินค้า ตอนที่ ๑

โดย ร.อ.อุทัย ทองเพิ่ม

011

เกษียนอายุราชการ

โดย กิ่งประดู่

012

อาวุธศึกษา.

โดย น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์

                                                                                                                                                          
013

นานาสาระ

โดย พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงพิพัฒน์

014

ข่าวนาวีรอบโลก.

โดย พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ

014

หนังสือน่าอ่าน

โดย น.อ.หญิง กรแก้ว ตันติเวชกุล

                                                                                                                                                          

014

พจนานุกรมศัพท์ชาวเรือ

โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

                                                                                                                                                         
014 ประทีปธรรม เรื่องฟังธรรมได้อะไร

โดย กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.
014

สารพันสาระเพลง

โดย สีแสด

014

สุขภาพนาวี

โดย ร.ต.วิเชียร ศรีภูธร

                                                                                                                                                 
014

ครัวท้ายเล่ม

โดย กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ

014

นาวีพาเที่ยว

โดย ร.ท.หญิง อุษา ศรีอรุณ

014

ฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                           
                           

9510 ปีที่ 95 เล่ม 10 ตุลาคม 2555

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด 9510 ปีที่ 95 เล่ม 10 ตุลาคม 2555
head_03

   
 นาวิกศาสตร์ ปีที่ 95 เล่มที่ 10 ตุลาคม 2555   

   

ปิยมหาราชารำลึก

พระบรมราโชวาท


            
            
            
            
            
            
ปกหน้า

ปกหน้า
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

ปกหน้า


ปกหลัง
การซ่อมบำรุงใบจักรเรือ

                                                                                                                                                           
001

บรรณาธิการแถลง

โดย น.อ.สุวัจ ดอนสกุล

002

คุยกับกองบรรณาธิการ

โดย กองบรรณาธิการ

003

ภาพในอดีต

โดย น.ต.สงวน เกลียวรุ่งสวัสดิ์

                                                                                                                                                           
004

จาก VARYAG ถึง SHILANG ทะเลดำ ถึง ทะเลจีน

โดย น.ท.ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว

005

ฆวน เซบาสเตียน เด เอลกาโน่

โดย น.ท.นุชาชาติ หาสุณหะ

006

06 ขีดสมรรถนะหลักนายทหารใหม่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

โดย พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก

                                                                                                                                                           
007

เล่าเรื่อง การพัฒนา(เพิ่ม)ขีดความสามารถของ
กองโรงงานฐานทัพเรือพังงา

โดย พล.ร.ท.อำนาจ บุญญะไพบูรณ์

008

เสียดทาน เรือดำน้ำ

โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

009

09 ท่องเที่ยวไปกับเรือสินค้า ตอนที่ ๒

โดย ร.อ.อุทัย ทองเพิ่ม

                                                                                                                                                           
010

บทความรางวัลชมเชย รักแม่ – รักษ์เจ้าพระยา

โดย นางสาว สาริศา ชวาลวงศ์ธวัช

011

อาวุธศึกษา

โดย น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์

012

นานาสาระ

โดย พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

                                                                                                                                                          
013

ข่าวนาวีรอบโลก

โดย พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ

014

หนังสือน่าอ่าน

โดย น.อ.หญิง กรแก้ว ตันติเวชกุล

014

พจนานุกรมศัพท์ชาวเรือ

โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

                                                                                                                                                          
014

ประทีปธรรม เรื่องภาษาสามัคคี

โดย กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.

014

สุขภาพนาวี

โดย ร.ต.วิเชียร ศรีภูธร

014

สารพันสาระเพลง

โดย สีแสด

                                                                                                                                                         
014 กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี 014

ครัวท้ายเล่ม

โดย กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ

014

นาวีพาเที่ยว

โดย ร.ท.หญิง อุษา ศรีอรุณ

                                                                                                                                                 

 


 


 

                                                                                                                                                           
                           

9508 ปีที่ 95 เล่ม 8 สิงหาคม 2555

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด 9508 ปีที่ 95 เล่ม 8 สิงหาคม 2555
head_03

   
 นาวิกศาสตร์ ปีที่ 95 เล่มที่ 8 สิงหาคม 2555   

   

พระบรมราโชวาท

ปกหน้า

อศิรวาศ มหาราชินี


            
            
            
            
            
            
ปกหน้า

ปกหน้า
การยิงป„ืนใหญ่ 155 มม.

ปกหน้า

ปกหลัง
การยิงป„ืนใหญ่ 155 มม.


            
            
            
            
            
            
001

บรรณาธิการแถลง

โดย น.อ.สุวัจ ดอนสกุล

002

คุยกับกองบรรณาธิการ

โดย กองบรรณาธิการ

003

ภาพในอดีต

โดย น.ต.สงวน เกลียวรุ่งสวัสดิ์

                                                                                                                                                           
004

เทิดไว้เหนือเกล้าเหล่าราชนาวี

โดย สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

005

ทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน

โดย กองบรรณาธิการ

006

การสร้างคน ตอนที่ ๑

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

                                                                                                                                                           
007

ของเก่าเล่าเรื่อง ตอนที่ ๒

โดย พล.ร.อ.สุนทร พงศ์อนันต์

008

ครั้งหนึ่งของการถวายงานบรรยายเครื่องแบบทหารเรือ

โดย น.ต.หญิง ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ

009

งานกู้ชาติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดย พล.ร.อ.วสินธ์ สาริกะภูติ

                                                                                                                                                           
010

จุฬาราชมนตรีคนแรกของไทย

โดย พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

011

พระคุณของแม่

โดย น.ต.ยอดเยี่ยม ปลอดภยันต์

012

ก้าวสู่ปี่ที่ ๒๒ ของ สอ.รฝ.

โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน สอ.รฝ.

                                                                                                                                                          
013

58 ปี มิติใหม่กรมสวัสดิการทหารเรือ

โดย กรมสวัสดิการทหารเรือ

014

อาวุธศึกษา

โดย น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์

014

นานาสาระ

โดย พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

                                                                                                                                                          
014

ข่าวนาวีรอบโลก

โดย พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ

014

หนังสือน่าอ่าน

โดย น.อ.หญิง กรแก้ว ตันติเวชกุล

014

พจนานุกรมศัพท์ชาวเรือ

โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

                                                                                                                                                         
014 ประทีปธรรม เรื่องตักบาตร

โดย กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.
014

สารพันสาระเพลง

โดย น.อ.กำจร เจริญเกียรติ

014

สุขภาพนาวี

โดย น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน

                                                                                                                                                 
014

ครัวท้ายเล่ม

โดย กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ

014

นาวีพาเที่ยว

โดย ร.ท.หญิง อุษา ศรีอรุณ

014

ฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                           
                           
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1503883
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

895677
วันนี้วันนี้364
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้409
เดือนนี้เดือนนี้4350
All_DaysAll_Days895677
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869