ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, 01 พฤษภาคม 2554 01:40
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2558 22:38
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 01 พฤษภาคม 2554 01:40
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 13732
   

อัตราค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ

  ๑. จำนวนผู้ร่วมงานไม่เกิน ๓๐๐ คน
      ค่าสถานที่       ๔๐,๐๐๐.-
    บาท
    (ช่วงเวลาจัดงาน ๔ ชม. หรือ ช่วง ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.)
  ๒. อาหาร  ค็อกเทล, บุฟเฟต์, โต๊ะจีน        
  ๓. เครื่องดื่ม   โต๊ะละ ๖๐๐.-     บาท
    (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าภาพนำเข้ามาเอง)
  ๔. ดนตรี        
    - คาราโอเกะ (นักร้อง ๒ คน)     ๕,๕๐๐.-     บาท
    - เครื่องดนตรี ๔ ชิ้น     ๗,๐๐๐.-
    บาท
    - เครื่องเสียงอย่างเดียว (เปิดแผ่น)     ๓,๐๐๐.- บาท
  ๕. โปรเจคเตอร์    (ไม่อนุญาตให้นำเข้า) ใช้เครื่องเล่น DVD
    - ๑  จอ     ๓,๐๐๐.- บาท
    - ๒  จอ     ๕,๐๐๐.-
บาท
  ๖. พั้นซ์  (ประมาณ ๑๐๐ แก้ว)   ชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท
  ๗. น้ำสมุนไพร (welcome drink)   คนละ ๓๐.- บาท
  ๗. อุปกรณ์พิธีหลั่งน้ำสังข์     ๓,๐๐๐.- บาท
   

อัตราค่าธรรมเนียมนำเข้า

  ๑. อาหาร        
    - บุฟเฟ่ต์, ค๊อกเทล   ท่านละ ๖๐.- บาท
    - โต๊ะจีน
  โต๊ะละ ๖๐๐.- บาท
  ๒. ดนตรี     ๕,๐๐๐.-
บาท
  ๓. ดอกไม้     ๕,๐๐๐.- บาท
  ๔. ไฟแสงสีตกแต่งสถานที่
    ๕,๐๐๐.- บาท
  ๕. ค่าต่อเมนกระแสไฟฟ้า (ถ้าใช้)
  งานละ ๕,๐๐๐.- บาท
  ๖. ค่าต่อไฟ แสงสว่างที่ชั้นล่าง (ถ้าใช้)   จุดละ ๕๐๐.- บาท
             

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคารราชนาวิกสภา

             
 
           

 

 ชมภาพตัวอย่างการจัดงานได้ที่  www.facebook.com/RTNIclub

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร  บางกอกน้อย  กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐

หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๔๑๒ ๗๘๙๗   หรือ ๐ ๒๔๗๕  ๔๐๐๖ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๒๐ หมายเลขภายในกองทัพเรือ โทร. ๕๔๐๐๖ หรือ ๕๕๕๒๐


หมายเหตุ
 
๑. เมื่อผู้ใช้บริการมาทำเรื่องขอใช้สถานที่ และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรืออนุมัติแล้ว จึงมาทำสัญญาชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน  ๗ วัน

๒.  เนื่องจากกรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นสถานที่ราชการ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย และการบอกเลิกใช้ถานที่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า