ระเบียบและข้อกำหนดการใช้สถานที่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, 01 พฤษภาคม 2554 01:16
อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 23:59
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 01 พฤษภาคม 2554 01:16
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 8591

  ระเบียบและข้อกำหนดการใช้สถานที่

๑. ห้ามมิให้เข้ามาใช้บริการสถานที่อาคารราชนาวิกสภาในกรณีดังนี้                                                                                
   - แต่งกายไม่สุภาพ เช่น นุ่งกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะฟองน้ำ หรือไม่สวมรองเท้า เป็นต้น
   - เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ เช่น โรคเรื้อน เป็นต้น
   - นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสถานที่บริการ

๒. ห้ามจัดโชว์ลามกอนาจาร

 
๓. ห้ามติดโปสเตอร์หรือกระดาษสีภายในอาคาร

๔. อาคารราชนาวิกสภา ให้บริการไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. หากเกินเวลาที่กำหนด (๑๘.๐๐ น .- ๒๒.๐๐ น.) ผู้ขอใช้บริการจะต้องชำระ

    ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม (เศษของชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง) แต่ทั้งนี้ต้องออกจากสถานที่ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น.

 

ติดต่อขอใช้สถานที่  ได้ที่   สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร  บางกอกน้อย  กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๑๒ ๗๘๙๗ หรือ ๐ ๒๔๗๕  ๔๐๐๖ หมายเลขภายในกองทัพเรือ โทร. ๕๔๐๐๖