ประกาศผลประกวดคำขวัญนิตยสารนาวิกศาสตร์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 17 เมษายน 2558 08:55
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 17 เมษายน 2558 09:22
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 17 เมษายน 2558 09:12
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 23521
ประกาศผลประกวดคำขวัญนิตยสารนาวิกศาสตร์
ตามที่ ราชนาวิกสภา จัดให้มีการประกวดคำขวัญประจำนิตยสารนาวิกศาสตร์ นั้น คณะกรรมการและที่ปรึกษาราชนาวิกสภาฯ  พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ๕ หัวข้อ ๆ ละ ๒๐ คะแนน (การสื่อความหมาย  มีความคิดสร้างสรรค์  ใช้ภาษากะทัดรัดชัดเจน  มีความไพเราะสละสลวย
และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน) และตัดสินผลการพิจารณารางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ คำขวัญ “คลังความรู้ คู่ราชนาวี”  ของ  น.ท.หญิง จะรุวรรณ์ พาณิชยเดช สังกัด รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๔๗  รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คำขวัญ “สาระน่ารู้ คู่ราชนาวีไทย” ของ พ.จ.อ.โสธร สันดวง สังกัด พร. ได้คะแนนร้อยละ ๘๑.๙๔  รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คำขวัญ “สายธารแห่งความรู้ คู่ราชนาวี” ของ น.อ.ครรชิต เชื้อวงษ์  สังกัด กพ.ทร. ได้คะแนนร้อยละ ๗๙.๘๘ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

 กำหนดมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๕๘ เวลา ๑๑๐๐ ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา