ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • may_2556.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
   

ประกาศค่านิยมร่วม ของ สน.รนภ.ยศ.ทร.

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด logo

ประกาศสำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง ค่านิยมร่วม

เพื่อให้บุคลากรของ สน.รนภ.ยศ.ทร. มีแนวทางยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ทำให้มีแนวทัศนคติ และแนวการปฏิบัติที่เหมือน ๆ กัน จนกลายเป็นคุณลักษณะที่บุคลากรทุกคนในองค์กรมี ตามค่านิยมองค์กรที่ว่า ““คุณภาพในวันนี้ เพื่อสิ่งที่ขึ้นในอนาคต”” สมควรกำหนดค่านิยมให้เกิดความเข้าใจและกิจกรรมที่ชัดเจน ๔ ประการ โดยใช้คำว่า RTNI ให้บุคลากรของ สน.รนภ.ยศ.ทร. ปฏิบัติ ดังนี้

 • การปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Renovation) หมายถึง ต้องยอมรับในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ตลอดจนปรับตัวเพื่อรองรับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ทุกคนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สน.รนภ.ยศ.ทร. มองความสำคัญที่เป้าหมายร่วมของหน่วยเป็นหลัก ความสำเร็จของสำนักงาน ฯ ถือว่าเป็นความสำเร็จของทุกแผนกและบุคลากรทุกคน
 • งานต้องประณีต เรียบร้อย และสะอาด (Neat) หมายถึง การทำงานไม่ว่าจะเป็นงานธุรการ การจัดทำนาวิกศาสตร์ หรือการจัดงานแสดงปาฐกถาประจำปีก็ดี ต้องมีความประณีต เรียบร้อย และสะอาด เพื่อนำมาซึ่งงานที่ได้คุณภาพ
 • ต้องกำลังอยู่ในความสนใจ (In-Trend) หมายถึง การพิจารณาเรื่องในการนำมาลงในนาวิกศาสตร์ หรือแม้กระทั่งหัวข้อการแสดงปาฐกถาประจำปี ต้องเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความนิยม และเป็นที่สนใจ สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือหรือแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔


โดย นาวาเอก สุวัจ ดอนสกุล ผอ.สน.รนภ.ยศ.ทร.

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1577159
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

950279
วันนี้วันนี้177
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้273
เดือนนี้เดือนนี้6498
All_DaysAll_Days950279
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869