การจัดการความรู้ของสำนักงานราชนาวิกสภา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: การจัดการความรู้
สร้างเมื่อ วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2554 11:02
อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 23:59
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2554 11:02
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 4740

วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานราชนาวิกสภา

          จากวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ที่ว่า “กรมยุทธศึกษาทหารเรือจะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้ครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๔๘” สามารถนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ขอ สน.รนภ.ยศ.ทร.ได้ว่า 
          “สำนักงานราชนาวิกสภาจะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้การบริการความรู้ด้านจัดทำวารสารครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘”

 

เป้าหมายการจัดการความรู้ของสำนักงานราชนาวิกสภา
         
         จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารถนำมากำหนดเป้าหมาย ได้ดังนี้

          ๑. กำลังพลภายใน สน.รนภ.ยศ.ทร. มีวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนการจัดการความรู้

          ๒. มีระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดทำวารสารที่สมบูรณ์

          ๓. กำลังพลภายใน สน.รนภ.ยศ.ทร. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม และเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร

          ๔. มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์การความรู้เสมือน

 

แผนผังการบ่งชี้องค์ความรู้หลักที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (KM TREE MAPPING)